top of page

Norges Paintballforbund

Styret består av:


Leder Bente Helene Borgersen
Nestleder Jan Olav Snekkersveen
Kasserer Hans Martin Kristensen
Sekretær Christoffer Uran
Styremedlem Anne Bjørnsen
Styremedlem Arve Øvretveit
Styremedlem Kristian Johnsen
Styremedlem Hallvard Brekken
Styremedlem Jan Erik Gløersen
Styremedlem Jonas Kjøl
Styremedlem Patrick Skar Mørk
Varamedlem Daniel Ukkelberg
Varamedlem Herman Lorentzen
Varamedlem Jakob Kvernberg

Kontrollkomiteen:
Per Morten Olsen
Bente Gundersen

Rankingutvalget:
Anne Bjørnsen
Per Morten Olsen
Kristoffer Malmhaug

Valgkomite:
Kristoffer Malmhaug
Johanne Sortedal Palerud

bottom of page